Димитрије Савић, мастер филолог ‒ србиста

Лектор за српски језик на Факултету језика, историје и теологије Западног универзитета у Темишвару

Филозофски факултет у Нишу